อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
19.11
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
19.11
หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงาน
จำนวนหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานทั้งหมด 12 รายการ
 • นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 0-4424-2057
 • นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 0-4425-5784
 • - ว่าง - รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 0-4434-2789
 • นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 0-44342789
 • นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 0-4424-4232
 • นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด 0-4424-5808
 • นายอาทิตย์ ชามขุนทด ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 0-4425-9999
 • นายณรงชนนฐ์ ดีปู่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 0-4424-5129
 • นางสาวณัฐฐาศิริ แก้ววิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ 0-4424-3798
 • นางพรรณี คนรู้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 0-4424-3080
 • นางพนิดา บุญญรัตนสิริ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด 0-44243798
 • สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา 0-4424-3798 , 0-4424-5238