อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
18.35
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
18.35
หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงาน
จำนวนหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานทั้งหมด 12 รายการ
 • นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 0-4424-2057
 • นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 0-4425-5784
 • นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 0-4434-2789
 • นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 044-342789
 • นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 0-4424-4232
 • นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด 0-4424-5808
 • น.ส.ปัณฑารีย์ โชรัมย์ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม 0-4425-9999
 • นางสาวอสิตรา รัตตะมณี ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 0-4424-3798
 • นางพรรณี คนรู้ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ 0-4424-3798
 • นายวัชรพงษ์ จิโสะ ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 0-4424-3080
 • นางพนิดา บุญญรัตนสิริ หัวหน้าตรวจสอบภายใน 044-243798
 • สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา 0-4424-3798 , 0-4424-5238