อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
18.53
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
18.53
การประชุม ก.บ.จ.
จำนวนเอกสารทั้งหมด 6 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 16 มิถุนายน 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 6 มิถุนายน 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2563 วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๑๑๘๘/๒๕๖๓ ลว ๓๑ ม.ค. ๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครราชสีมา