อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
20.51
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
20.51
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
จำนวนเอกสารทั้งหมด 36 รายการ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
รายงานผลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนเมษายน 2565
รายงานผลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนมีนาคม 2565
รายงานผลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายงานผลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนมกราคม 2565
รายงานผลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนธันวาคม 2564
รายงานผลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานผลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนตุลาคม 2564
สรุปรายงานผลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ไปที่หน้า