อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
23.49
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
23.49
คณะผู้บริหาร
ชื่อ :
นายวิเชียร จันทรโณทัย
ตำแหน่ง :
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ :
044-242057 มท.36411
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
ประวัติ :

 

วุฒิการศึกษา   

- รัฐศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (NIDA) 

การรับราชการ  

- ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู

- นายอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

- หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี

- หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

- ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

- ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา