อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
22.54
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
22.54
อำนาจหน้าที่ของจังหวัด
จำนวนเอกสารทั้งหมด 4 รายการ
อำนาจหน้าที่ของจังหวัด
มาตรา ๕๑ ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหน้าที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินการสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๗
อำนาจหน้าที่