อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
09.57
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
09.57
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (ศปท.จ.นม.)
จำนวนเอกสารทั้งหมด 154 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
วันที่ 26 เม.ย. 66
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 25 เม.ย. 66
รายงานผลการจัดโครงการอบรมเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 24 เม.ย. 66
รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของจังหวัดนครราชสีมา รอบ 6 เดือน
วันที่ 21 เม.ย. 66
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการและงบประมาณตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2565
วันที่ 21 เม.ย. 66
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
วันที่ 7 เม.ย. 66
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 7 เม.ย. 66
การประชุมเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 23 ก.พ. 66
หนังสือแจ้งการจัดเก็บแบบสำรวจวัดการรับรู้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 16 ก.พ. 66
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
วันที่ 27 ม.ค. 66
ไปที่หน้า