อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
10.38
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
10.38
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (ศปท.จ.นม.)
จำนวนเอกสารทั้งหมด 123 รายการ
หนังสือแจ้งเน้นย้ำการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 10 พ.ค. 65
ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 2 พ.ค. 65
การเสริมสร้างวัฒนธรรม “สุจริต โปร่งใส จังหวัดใสสะอาด ๒๕๖๕” ของจังหวัดนครราชสีมา ในที่ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 28 เม.ย. 65
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 26 เม.ย. 65
แนวทางและมาตรการในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 26 เม.ย. 65
แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 23 เม.ย. 65
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (6 เดือน)
วันที่ 20 เม.ย. 65
แผนงานโครงการและงบประมาณตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 19 เม.ย. 65
แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 31 มี.ค. 65
ไปที่หน้า