อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
02.00
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
02.00
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (ศปท.จ.นม.)
จำนวนเอกสารทั้งหมด 128 รายการ
หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ช่วยเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 15 พ.ย. 65
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 10 พ.ย. 65
หนังสือแจ้งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 4 พ.ย. 65
หนังสือแจ้งเน้นย้ำการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 10 พ.ค. 65
ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 2 พ.ค. 65
การเสริมสร้างวัฒนธรรม “สุจริต โปร่งใส จังหวัดใสสะอาด ๒๕๖๕” ของจังหวัดนครราชสีมา ในที่ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 28 เม.ย. 65
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 26 เม.ย. 65
ไปที่หน้า