อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
00.59
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
00.59
คำสั่งมอบอำนาจ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 16 รายการ
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๑๑๓๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๑๑๓๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ ๑๐๑๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๑๐๐๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ ๑๐๐๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๖๐๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๕๙๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๕๙๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ ๑๔๓๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ ๑๔๑๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ไปที่หน้า