อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
19.56
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
19.56
คณะผู้บริหาร
นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
044-242057 มท.36411
Vichien19620726@gmail.com
นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
044-255784 มท.36414
นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
044-242613 มท.36413
jrkorat@hotmail.com
นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
044-342789 มท.36415
Saksitsa66@gmail.com
นายชรินทร์ ทองสุข
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
044-244232 มท.36412