อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
02.59
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
02.59
คณะผู้บริหาร
นายสยาม ศิริมงคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
044-242057 มท.36521
นายศุภภิมิตร เปาริก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
044-342789 มท. 36415
นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
0-4424-4232 มท 36412
นายชรินทร์ ทองสุข
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
044-242613 มท.36525
charin_ton@moi.go.th
นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
044-255784 มท.36414