อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
20.50
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
20.50
การบริหารงานทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
จำนวนเอกสารทั้งหมด 25 รายการ
การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด (Workload) วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 31 มีนาคม 2564
วันที่ 22 เม.ย. 64
หนังสือแจ้งการพิจารณเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
วันที่ 18 มี.ค. 64
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563
วันที่ 15 มี.ค. 64
จังหวัดนครราชสีมาประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2563 ขอให้แจ้งพฤติกรรมบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ มาที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.0
วันที่ 4 ก.พ. 64
การคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2564
วันที่ 13 ม.ค. 64
การประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
วันที่ 3 พ.ย. 63
ไปที่หน้า