อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
01.41
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
01.41
การบริหารงานทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
จำนวนเอกสารทั้งหมด 52 รายการ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2566
วันที่ 31 ต.ค. 65
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ การบริหารวงเงินและหลักเกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 กันยายน 2565
วันที่ 15 ก.ย. 65
การประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา รอบ 1/2565
วันที่ 24 มิ.ย. 65
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 21 เม.ย. 65
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 20 เม.ย. 65
การประกาศนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 7 มี.ค. 65
การบริหารวงเงินและหลักเกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565
วันที่ 4 มี.ค. 65
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 4 มี.ค. 65
ไปที่หน้า