อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
19.28
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
19.28
การบริหารงานทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
จำนวนเอกสารทั้งหมด 60 รายการ
การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด (Workload) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1
วันที่ 1 พ.ค. 66
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
วันที่ 27 เม.ย. 66
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
วันที่ 12 เม.ย. 66
การประเมินผลการปฏิบัติราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 7 เม.ย. 66
แนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
วันที่ 16 มี.ค. 66
การประกาศนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 27 ก.พ. 66
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดนครราชสีมา ด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 9 ม.ค. 66
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2566
วันที่ 31 ต.ค. 65
ไปที่หน้า