อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
02.29
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
02.29
การบริหารงานทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
จำนวนเอกสารทั้งหมด 49 รายการ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา รอบ 1/2565
วันที่ 24 มิ.ย. 65
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 21 เม.ย. 65
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 20 เม.ย. 65
การประกาศนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 7 มี.ค. 65
การบริหารวงเงินและหลักเกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565
วันที่ 4 มี.ค. 65
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 4 มี.ค. 65
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดนครราชสีมา ด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 30 พ.ย. 64
การประชุมพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565
วันที่ 24 พ.ย. 64
การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด (Workload) และรายงาน ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการประจำปีตามตัวชี้วัด ปี 2564
วันที่ 14 ต.ค. 64
ไปที่หน้า