อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
22.13
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
22.13
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
จำนวนเอกสารทั้งหมด 12 รายการ
แก้ไข การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 6255/2562
วันที่ 28 มิ.ย. 62
แก้ไข การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 11336/2561
วันที่ 8 ต.ค. 61
หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุดที่ นม.0017.3/ว7352
วันที่ 8 ต.ค. 61
หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม.0017.3/ว4794
วันที่ 28 มิ.ย. 61
แก้ไข การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 9218/2560 พร้อมภาคผนวก
วันที่ 2 ต.ค. 60
หนังสือแจ้งส่วนราชการ การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หนังสือที่.นม.0017.3/ว7161
วันที่ 2 ต.ค. 60
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
วันที่ 29 ส.ค. 60
หนังสือเวียน การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.3/ว7111
วันที่ 12 ต.ค. 59
แก้ไขการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 7851/2559 พร้อมภาคผนวก
วันที่ 10 ต.ค. 59
การแก้ไข การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 8200/2558
วันที่ 26 ต.ค. 58
ไปที่หน้า