อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
20.25
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
20.25
หนังสือราชการทั่วไป
จำนวนเอกสารทั้งหมด 51 รายการ
การแต่งตั้งกรรมการตามกฎหมาย/กรรมการและผู้บริหารองค์การมหาชน
วันที่ 22 เม.ย. 64
การส่งมอบงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 8 มี.ค. 64
การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562
วันที่ 8 ก.พ. 64
การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน"
วันที่ 28 ม.ค. 64
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง
วันที่ 13 ม.ค. 64
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 8 ม.ค. 64
การจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วันที่ 29 ธ.ค. 63
การจัดงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 29 ธ.ค. 63
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการแต่งกาย ในวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ช่วงภาคค่ำ
วันที่ 3 ธ.ค. 63
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
วันที่ 30 พ.ย. 63
ไปที่หน้า