อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
10.52
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
10.52
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
29 มีนาคม 2566

คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หากท่านใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการฯ ดังกล่าว สามารถจัดส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือที่สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ http://www.senate.go.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 กระทรวงมหาดไทย จึงขอประชาสัมพันธ์ตามที่หน่วยงานตามหนังสือดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8