อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
09.12
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
09.12
ข่าวฝึกอบรม
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
8 พฤศจิกายน 2565

จังหวัดนครราชสีมาขอประชาสัมพันธ์การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โดยกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ โดยเป็นหลักสูตรภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตร “เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” 2) หลักสูตร “อบรมเครือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต” และ 3) หลักสูตร “บรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต” ให้ผู้ที่สนใจทราบและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรฯ ดังกล่าว

ข่าวฝึกอบรมอื่นๆ
×
1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7