อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
10.01
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
10.01
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การประชุมสัมมนา ครั้งที่ ๓ เพื่อสรุปผลการศึกษาทั้งหมดของโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ กับทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ (แยกหัวทะเล)
15 พฤศจิกายน 2564

 เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนา ครั้งที่ ๓ เพื่อสรุปผลการศึกษาทั้งหมดของโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ กับทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ (แยกหัวทะเล) ในวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.ณ ห้องประชุมปัญจดารา ๑ ชั้น ๒ โรงแรมปัญจดารา อ.เมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ