อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
22.47
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
22.47
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
12 ตุลาคม 2564

การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

สำนักงานกองทุนกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครหรือต้องการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ด้านการเงิน ด้านการเสริมสร้างสุขภาพ และด้านการประเมินผล ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบุญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ และจะต้องไม่เป็นผู้ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อเข้ารับการสรรหาโดยกำหนดระยะเวลารับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคล ระหว่างวันที่ ๕-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ