อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
22.58
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
22.58
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี ๒๕๖๔
20 กันยายน 2564

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี ๒๕๖๔ เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน โดยบุคคลและองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ โล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล รางวัลละ ๒๕,๐๐๐ บาท

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่   www.nhrc.or.th 

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และส่งใบสมัครทางไปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hrpro62@hotmail.com ภายในเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ