อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
22.04
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
22.04
ข่าวสมัครงาน
ประกาศจังหวัดครราชสีมา เรื่อง กำหนดวัน เวลาและวิธีในการประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2564
6 กันยายน 2564
ประกาศจังหวัดครราชสีมา ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 การจัดสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2564 เวลา 08.00 – 16.40 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ข่าวสมัครงานอื่นๆ
×
1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7