อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
22.19
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
22.19
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “เด็กกับโรคขาดธรรมชาติ Children & Nature-deficit Disorder” ระหว่างวันที่ 16, 18-19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-17.00 น. ในรูปแบบออนไลน์
2 มีนาคม 2564

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “เด็กกับโรคขาดธรรมชาติ Children & Nature-deficit Disorder” ระหว่างวันที่ 16, 18-19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-17.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application ZOOM Cloud

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ตาม QR CODE 

×
1 / 1