อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
17.03
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
17.03
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแล้ว เปิดลงทะเบียน SME เป็นผู้ค้ากับภาครัฐ
1 กุมภาพันธ์ 2564

 

!!! เริ่มแล้ว เปิดลงทะเบียน SME เป็นผู้ค้ากับภาครัฐ !!!

ตามมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงเปิดลงทะเบียน เพื่อเปิดโอกาสให้ SME

เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่มีมูลค่าสูงกว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี

ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://www.smeone.info/posts/view/4640  

หรือ www.thaismegp.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  

×
1 / 2
2 / 2