อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
18.02
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
18.02
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ
8 มกราคม 2564

มาตรการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และเลี่ยงการนำเข้าแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน

กรณีคนต่างด้าว "มีนายจ้าง"

กรณีคนต่างด้าว "ไม่มีนายจ้าง" เริ่มยื่นแบบบัญชีรายชื่อออนไลน์ได้ในวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยเข้าไปที่ลิงค์ด้านล่างนี้

https://e-workpermit.doe.go.th/MOU-WEB/main.php

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครรราชสีมา

×
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4