อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
19.50
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
19.50
ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และบริเวณโดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 กันยายน 2563
จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๗,๘๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ประกาศราคากลางอื่นๆ