อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
03.48
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
03.48
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 8 มิถุนายน 2563
8 มิถุนายน 2563

วันที่ 8 มิ.ย. 63 

1.กรมสรรพสามิต โดย สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 จะทำการขายทอดตลาดรถยนต์ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 จำนวน 4 คัน     ประกาศ 28 พ.ค.     63 044-256761 ต่อ 202

2. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา มีความประสงค์จะทำการประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัสสวนป่าด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา แปลงปี 2551 เนื้อที่ 609 ไร่ จำนวนประมาณ 1,850 ตัน ซื้อเอกสาร 28 พ.ค. 63 –15 มิ.ย. 63 ยื่นซอง 16 มิ.ย. 63 เบอร์โทรติดต่อ 044-242619

3. องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน ตำบลโคราช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 1,192,000.00 บาท ซื้อเอกสาร 28 พ.ค. 63 – 5 มิ.ย. 63 ยื่นซอง 8 มิ.ย. 63 เบอร์โทรติดต่อ 044-002331

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุที่ไม่ใช้ในราชการแล้วโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 20 รายการ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบท้ายประกาศ ประกาศ

22 พ.ค. 63 เบอร์โทรติดต่อ 044-009009 ต่อ 9513