อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
22.06
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
22.06
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดนครราชสีมา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวนเอกสารทั้งหมด 2 รายการ
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานในการขับเคลื่อน รวบรวม ตรวจสอบ และกลั่นกรองการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดนครราชสีมา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564