อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
20.30
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
20.30
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด 4 รายการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ... (ดู : 355)

ลักษณะโครงการ : เพื่อปกป้องพันธุกรรมพืชของโครงการใน พื้นที่ศูนย์วิจัยไร่นครราชสีมาให้คงอยู่และเพื่อ ดูแลร...

ศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเค็ม ตำบลตาจั่น อำเภอคง (ดู : 77)

ลักษณะโครงการ  สถานีทดลองข้าวนครราชสีมา  ปรับปรุงพื้นที่นาเค็มให้เพาะปลูกได้จำนวน 24 ไร่ &nb...

ทดลองปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม (ดู : 94)

ลักษณะโครงการ  ทำการทดลองปลูกพืชในพื้นดินเค็มเพื่อทำการศึกษาและพัฒนาสายพันธ์ุเพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎร ...

ศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเค็ม (ปรับปรุงฝายหนองโพ และขุดลอก) ตำบลเทพาล... (ดู : 50)

ลักษณะโครงการ : ขุดสระ ขุดร่องน้ำ เพื่อกักตุนน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้ง ปักดำนา 3,000 ไร่ เพื่อทดลองการ...