อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
20.33
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
20.33
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด 65 รายการ

จัดงานแสดงเกษตรอุตสาหกรรมโลก (ก่อสร้าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ) อำเภอเมือ... (ดู : 172)

ลักษณะโครงการ : จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลอง 50 ปี   หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด...

อนุรักษ์พันธ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ห้องปฏิบัติงานกลาง) (ดู : 165)

ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างห้องปฏิบัติงานกลางเพื่อทำการศึกษาวิจัยรวมถึงทำการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้แก...

อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง (ดู : 251)

ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในการอุปโภคบริโภคจำนวน 9,442  ครัวเรือน 47,265...

อ่างเก็บน้ำบ้านหน่องไผ่ 2 ตำบลหน่องไผ่ อำเภอลำทะเมนชัย (ดู : 80)

ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั...

อ่างเก็บน้ำบ้านหนองแดง ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง (ดู : 73)

ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั...

อ่างเก็บน้ำบ้านโนนน้อย ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง (ดู : 71)

ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั...

อ่างเก็บน้ำบ้านหนองไผ่ 2 ตำบลชุย อำเภอชุมพวง (ดู : 35)

ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั...

อ่างเก็บน้ำบ้านหนองไผ่ 1 ตำบลชุย อำเภอชุมพวง (ดู : 64)

ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั...

อ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน ตำบลสีสุก อำเภอจักราช (ดู : 151)

ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั...

อ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน ตำบลสีสุก อำเภอจักราช (ดู : 90)

ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั...

อ่างเก็บน้ำโกรกไม้แดง ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช (ดู : 61)

ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำความจุ 2.8 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือราษฎรในการเพราะปลูกและอุปโภค...

อ่างเก็บน้ำคลองน้ำมัน ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี (ดู : 60)

ลักษณะโครงการ : เพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ 1,200 ไร่         &nbs...

ไปที่หน้า