อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
08.57
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
08.57
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/ 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/ 2564

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. ครม. อนุมัติขยายเวลาอนุญาตให้ "คนต่างด้าว" อยู่ต่อได้ถึง ๓๑ ธ.ค. ๖๔

สำนักนายกรัฐมนตรี -

2. ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ร้านสปา - นวดเพื่อสุขภาพ สถานดูแลผู้สูงอายุ จากผลกระทบโควิด-19

สำนักนายกรัฐมนตรี

3. บขส. ขยายโปรโมชันฉีดวัคซีน ๒ เข็ม รับส่วนลด ค่าโดยสารเพิ่ม ๒๐% ถึง ๓๐ พ.ย. ๖๔

กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

4. ปภ. ขอชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเหตุ สาธารณภัยผ่าน Line @1784DDPM

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด

5. ๓ อันดับภัยไซเบอร์ใกล้ตัวที่คนไทยถูกหลอกมากที่สุด

กระทรวงยุติธรรม อินโฟกราฟิค 1 ชุด

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนอื่นๆ