อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
09.33
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
09.33
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/ 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/ 2564

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.ศบค. ผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติมในพื้นที่สีแดงเข้ม

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด

2.ตรวจสอบเลย! คลังโอนเงิน “คนละครึ่งเฟส ๓ ” เข้าแอปฯ เป๋าตัง คนละ ๑,๕๐๐ บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี -

3. ศบค. ไฟเขียวลดวันกักตัวเข้าไทย พร้อมเปิดพื้นที่นำร่องกระตุ้นเศรษฐกิจ - ท่องเที่ยว

สำนักนายกรัฐมนตรี -

มาตรการด้านความมั่นคง

4.ปภ. แนะวิธีเตรียมตัวพร้อมรับมืออุทกภัย

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด

5.สปสช. แจงผู้ป่วยบัตรทองในพื้นที่น้ำท่วม รักษาที่ รพ. สิทธิบัตรทองอื่น ฟรี! กระทรวงสาธารณสุข-

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

6. ออมสิน เปิดกู้สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน พร้อมวงเงินกู้พิเศษ ดอกเบี้ย ๐% นาน ๙ เดือน

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด  

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนอื่นๆ