อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
09.11
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
09.11
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/ 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/ 2564 

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. ครม. ไฟเขียว! ผู้ประกอบการซื้อชุดตรวจ ATK ให้ลูกจ้าง นำมาลดหย่อนภาษีได้ ๑.๕ เท่า

สำนักนายกรัฐมนตรี -

2. สปสช. ขอความร่วมมือ ปชช. กลุ่มเสี่ยงที่รับ ATK แล้ว ให้รีบตรวจและรายงานผลผ่านแอปฯ เป๋าตัง

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

3. ปภ. แนะประชาชน “วิธีรับมือน้ำท่วมอย่างปลอดภัย”

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด

4. กระทรวงยุติธรรม เตือนประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัย ปรับสูงสุด ๒ หมื่นบาท

กระทรวงยุติธรรม อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

5. ประกันสังคมพร้อมช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.๓๓ ที่ได้รับผลกระทบกรณีรัฐสั่งปิดกิจการโดยไม่ได้รับค่าจ้าง

กระทรวงแรงงาน -

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนอื่นๆ