อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
04.34
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
04.34
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 / 2564

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. เช็กเลย! เงื่อนไขและไทม์ไลน์ “เรารักกัน”

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด

2. ขยายเวลา “เราชนะ” กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ถึง 5 มีนาคม 64

สำนักนายกรัฐมนตรี -

3. ร่วมด้วยช่วยกัน! แจ้งเบาะแสเอาผิดคนโกง “เราชนะ”

กระทรวงการคลัง -

4. คลายปม! ไทยตกขบวนวัคซีน COVAX จริงหรือ?

สำนักนายกรัฐมนตรี -

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

5. เรียนฟรี! ส่งเกษตรกรรุ่นใหม่จบ ป.ตรี 270 ทุน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อินโฟกราฟิค 1 ชุด

****************************

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนอื่นๆ