อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
04.04
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
04.04
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
เรื่องสื่อสารที่สำคัญด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 7 เรื่อง

เรื่องสื่อสารที่สำคัญด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 7 เรื่อง

(1) ความพร้อมและศักยภาพด้านสาธารณสุขของไทย

(2) ศักยภาพด้านเศรษฐกิจและสามารถในการแข่งขัน

(3) การท่องเที่ยววิถีใหม่

(4) อัตลักษณ์ไทย      

(5) มาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดน

(6) ความสัมพันธ์ประเทศไทยกับประเทศพื้นเพื่่อนบ้านและประเทศสำคัญ

(7) การให้บริการกงสุลและการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนอื่นๆ