อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
10.14
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
10.14
ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าโคราช นำหัวหน้าส่วนราชการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคี

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 66 เวลา 13.00 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี เปิดการจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย หลักสูตร ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นำการเปลี่ยนแปลงที่เน้นการบูรณาการในระดับพื้นที่ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรมและจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกของข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ ให้เกิดความรักสามัคคีร่วมกันปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทรงงาน และการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อ/บำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

แหล่งที่มา ภาพ/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมอื่นๆ