อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
10.06
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
10.06
ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าโคราชสั่ง 32 อำเภอเช็คอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ ทุกโรงเรียน ช่วงหน้าฝน หวั่นเหตุซ้ำ อาคารถล่ม

เมื่อวันที่ 24พค 66 ที่ห้องประชุมท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อน ติดตามนโยบาบของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของจังหวัด ร่วมกับ ส่วนราชการ นายอำเภอ ทั้ง 32 อำเภอของจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่ รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เน้นย้ำในทุกอำเภอ ทุกพื้นที่ เฝ้าระวังพายุฝนถึงอาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ โดยเฉพาะอาคารบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย รวมทั้งอาคารอเนกประสงค์ โครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีอยู่ในโรงเรียนทุกแห่งทั้ง 32 อำเภอ ที่มีโรงเรียน สถานศึกษา รวม 1,637 แห่ง  ให้มีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเปิดภาคเรียน แต่ละโรงเรียนสถานศึกษา จำเป็นต้องใช้อาคารเรียน โดยเฉพาะอาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของบุคลากร นักเรียน นักศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษาทุกแห่ง จึงได้กำชับไปยังศึกษาธิการจังหวัด นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียน สถานศึกษา ในสังกัด รวมทั้งถานที่ราชการต่างๆด้วย ให้ดำเนินการเข้าไปตรวจสอบโครงสร้างให้มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และให้มีการตรวจสอบว่ามีการก่อสร้างอาคารถูกต้อง ได้มาตรฐาน ตามระเบียบของกระทรวงหรือไม่ 

ทั้งนี้จากข้อมูลจำนวนสถานศึกษาหน่วยงานจัดการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 มิย 65 จังหวัดนครราชสีมา มีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,349 แห่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 120 แห่ง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  32 แห่ง สังกัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 26 แห่ง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 12 แห่ง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 85 แห่ง สถานบันพระบรมราชชนก 1 แห่ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 แห่ง และ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา 11 แห่ง  รวมทั้ง จังหวัด 1,637 แห่ง  

 

 

แหล่งที่มา ภาพ/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมอื่นๆ