อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
09.57
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
09.57
ภาพกิจกรรม
โคราชระดมสมองรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 20 ปี

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 66 ที่ห้องประชุมแกรนด์บอลลูม โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรึกษาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 20 ปี เพื่อรับฟังข้อเสนอจากภาคีที่เกี่ยวข้องในการให้ความคิดเห็นต่อการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 20 ปี ซึ่งการประชุมดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาคิดวางแผนการพัฒนาอนาคตร่วมกัน รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ต่อไป

 

แหล่งที่มา ภาพ/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมอื่นๆ