อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
10.39
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
10.39
ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าโคราชนั่งเรือ ลุยลอกคลอง ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลำตะคอง สกัดน้ำท่วมเขตเมือง ป้องกันภัยแล้งพื้นที่ท้ายน้ำ

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2566 ที่วัดพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายสยาม   ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้นำกำลังจิตอาสา กว่า 150 คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยการรื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ฝั่งคลอง ของลำตะคองช่วงไหลผ่านตัวเมือง เป็นการสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่นั่งยืน รวมถึงเป็นการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ ทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง และเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ โดยได้นำเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักรมาดำเนินการ แบ่งเป็น 3 โซนทั้งการตัดแต่งต้นไม้ ถางป่า ทำความสะอาดริมลำตะคอง รถแบ็คโฮขุดและเก็บเศษกิ่งไม้ออกจากลำน้ำ นำเรือให้เจ้าหน้าที่ลงไปกำจัดวัชพืชที่กีดขวางลำน้ำ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในลำตะคอง ช่วงอ่างอัษฏางค์-สะพานโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาถึงประตูระบายน้ำข่อยงาม อ.เมือง จ.นคราชสีมา  ระยะทาง 4.5  ก.ม. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาและพื้นที่ท้ายน้ำ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงเรือตรวจการออกสำคืบหน้าในการปฎิบัติการของเจ้าหน้าที่ ช่วงอ่างอัษฎางค์  และได้ตั้งจุดประกอบอาหารของคณะจิตอาสาให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้รับประมาณอาหารด้วยทั้งข้าวกระเพราหมู  ข้าวไขเจียว น้ำเก๊กฮวย น้ำดื่ม

 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่ระดับน้ำในลำตะคองมีระดับน้ำที่ลดลง จึงได้กำชับให้หน่วยงาน ปภ.จังหวัด และท้องถิ่นเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชในลำตะคองช่วงผ่านตัวเมืองนครราชสีมาและขุดลอกทางน้ำในลำคลองสาขา เพื่อเตรียมรับน้ำฤดูฝนที่ใกล้จะมาถึง ที่มักมีน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนัก จังหวัดนครราชสีมาจึงได้เร่งดำเนินโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในลำตะคอง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ภายใต้กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำจังหวัดนครราชสีมา เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู ลำน้ำลำตะคองให้น้ำใสไหลสะดวก และป้องกันน้ำท่วมในเขตเมือง และได้ดำเนินการพร้อมกันทั้ง 32 อำเภอ เร่งสำรวจและดำเนินการขุดลอก กำจัดวัชพืช ผักตบชวาในคูคลองต่าง ๆ ที่จะกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกในฤดูฝนนี้

 

แหล่งที่มา ภาพ/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมอื่นๆ