อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
08.56
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
08.56
ภาพกิจกรรม
สมัชชาสุขภาพโคราช เปิดเวทีรับฟังเสียงประชาชนคนโคราชเลือกอนาคตประเทศไทยสู่นโยบายการเมืองรองรับการเลือกตั้งใหญ่ ปี 2566

วันนี้ (19 เม.ย. 2566) ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  นายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธาน เปิดการประชุมเวที ฉากทัศน์จังหวัดนครราชสีมา  รับฟังเสียงประชาชนคนโคราชเลือกอนาคตประเทศไทยสู่นโยบายการเมืองรองรับการเลือกตั้งใหญ่ ปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมถกแถลง และสังเคราะห์ข้อมูล ประเด็นปัญหาสำคัญ จากทุกภาคส่วน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งต่อข้อเสนอจากคนโคราช เชื่อมกับภาคี หน่วยงาน และพรรคการเมือง ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง จังหวัดนครราชสีมา ในประเด็นสำคัญ 6 ด้าน ได้แก่  ด้านการศึกษาและทักษะ  ด้านสุขภาพและสาธารณสุข  ด้านเศรษฐกิจและรายได้  ด้านสังคม พื้นที่ วิถีชีวิต ศาสนาและวัฒนธรรม  ด้านสิ่งแวดล้อม และ  ด้านรัฐ ราชการ ไทยในเวทีโลก   ซึ่งการประชุมเวที “ฉากทัศน์จังหวัดนครราชสีมา : รับฟังเสียงประชาชนคนโคราช เลือกอนาคตประเทศไทย สู่นโยบายการเมืองรองรับการเลือกตั้งใหญ่ ปี 2566” ในครั้งนี้ มีกิจกรรม เปิดเวทีให้เป็นพื้นที่กลาง ทบทวน ชวนสนทนา แสดงความเห็น ต่อประเด็นข้อเสนอคนโคราช 6 ด้าน มีการอภิปรายแสดงทัศนะ อนาคตจากคนโคราชถึงพรรคการเมือง และยกระดับข้อเสนอเพื่ออนาคตโคราช สู่อนาคตประเทศไทย โดย คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน หรือ กขป.เขตพื้นที่ 9 และเลขานุการร่วม 4 ส. มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2๐๐ คน ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  อนุกรรมการจังหวัดนครราชสีมา เลขานุการร่วม 4 ส. เขตพื้นที่ 9 คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัด (คจ.สจ.) หน่วยงานภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ พระสงฆ์ ประชาชน สื่อมวลชน ตัวแทนพรรคการเมือง ที่ส่งผู้สมัครรับการเลือกตั้ง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

 

แหล่งที่มา ภาพ/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมอื่นๆ