อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
03.51
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
03.51
ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าฯโคราชประชุมเพื่อปรับปรุงคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการระงับใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมเพื่อปรับปรุงคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการระงับใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

โดยจังหวัดนครราชสีมา มีนโยบายสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดินเค็มโดยสภาพหรือพื้นที่ดินเค็มโดยธรรมชาติให้สามารถเลี้ยงสัตว์ทะเลเศรษฐกิจมูลค่าสูง ภายใต้ระบบปิดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก ประกอบกับได้รับหนังสือร้องขอจากสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดนครราชสีมา เรื่องปัญหาความเดือดร้อนจากการห้ามทำการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว (กุ้งทะเล) 

ซึ่งประสงค์ให้ปรับปรุงคำสั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เพื่อให้สามารถทำการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลหรือสัตว์ทะเลเศรษฐกิจมูลค่าสูงได้ 

 

แหล่งที่มา ภาพ/ข่าว

สวท.นครราชสีมา

ภาพกิจกรรมอื่นๆ