อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
22.16
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
22.16
ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าโคราช ประกาศเตือน ปชช.เขตเมือง 3 ตำบล เฝ้าระวังน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง หลังปริมาณน้ำเกินความจุ

 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยยาง ต.สุรนารี ว่า ได้ออกประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกรวด ตำบลสุรนารี และตำบลบ้านใหม่ ให้ติดตามสถานการณ์น้ำภายในอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง เนื่องจากขณะนี้น้ำภายในอ่างบ้านห้วยยาง มีปริมาณน้ำที่ 6.519 ล้าน ลบ.ม.จากความจุของอ่าง 6.52 ล้าน ลบ.ม. หรือ 100 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง จากอิทธิพลจากพายุตีเปรสชั่น เตี้ยนหมู่ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นมา และโครงการชลประทานนครราชสีมา แจ้งว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง มีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่อ่างอย่างต่อเนื่อง จนระดับน้ำเหนืออ่างใกล้ถึงระดับเก็บกัก และอาจจะไหลล้นผ่านอาคารระบายน้ำล้น ลงสู่คลองธรรมชาติซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองธรรมชาติคลองยาง ซึ่งปริมาณน้ำในอ่างบ้านห้วยยาง ในปีนี้ถือว่ามีปริมาณน้ำมากที่สุด ในรอบ 10 ปี 

        ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้ออกประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประขาชนในพื้น อ.เมือง ตำบลโคกรวด ตำบลสุรนารี และตำบลบ้านใหม่ ให้ทราบถึงสถานการณ์อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยางอยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ระตับการแจ้งเดือนสีน้ำเงิน และให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยให้ทำการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคสองธรรมชาติคสองยาง ให้เก็บทรัพย์สินสิ่งของจำเป็นขึ้นไว้ที่สูงกว่าที่เคย ระวังติตตามมวลน้ำไหลเชี่ยวแรง ดูแลเด็กเล็ก คนชรา และผู้ปวยติดเตียง พร้อมทั้งประสานท้องถิ่นในพื้นที่ ติตตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญทางเศรษฐกิจ จัดหาและสนับสนุนกระสอบทราย ให้กับประชาชนเพื่อปิดกั้นน้ำไหลเข้าสู่บ้านเรือนและพื้นที่สำคัญ จัดรถระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนให้ทั่วถึง  

        นายวิเชียร กล่าวอีกว่า สำหรับการระบายน้ำออกจากอ่างห้วยบ้านยางทางชลประทานจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดแนวทางในการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง โดยการจะมีการระบายน้ำออกทางช่องทางระบายน้ำฝั่งซ้ายของอ่างลงสู่คลองธรรมาชาติเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนท้ายอ่าง รวมทั้งจะเข้าไปสำรวจถึงความเป็นไปได้ในการทำกาลักน้ำเพื่อสูบน้ำออกจากอ่างต่อไป

 

*** สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพกิจกรรมอื่นๆ