อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
20.02
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
20.02
ภาพกิจกรรม
ศูนย์อนามัยที่ 9 จับมือเครือข่าย เปิดเมืองปลอดภัย จัดงาน KORAT MICE มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน อาหารปลอดภัย ห่างไกลโควิด พิชิต PM 2.5

ศูนย์อนามัยที่ 9 จับมือเครือข่าย เปิดเมืองปลอดภัย จัดงาน KORAT MICE มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน อาหารปลอดภัย ห่างไกลโควิด พิชิต PM 2.5

          วันนี้ (8 เม.ย. 64) ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดเมืองปลอดภัย จัดงาน KORAT MICE มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน อาหารปลอดภัย ห่างไกลโควิด พิชิต PM 2.5 โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน นพ.ประสาน ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 กล่าวรายงาน ร่วมด้วยนายบรรจง กิติรัตน์ตระการ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดนครราชสีมา (NCEP) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า โรงแรม สถานศึกษา รวมกว่า 200 คน ณ ห้องนกยูง รร.เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21 โคราช

          จากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบ เกิดภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็นที่มาที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่นและภาคเอกชน จับมือกันร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุล ระหว่างมิติสาธารณสุขกับมิติทางเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดทางภาคอีสาน ที่ใหญ่ที่สุดของไทย เป็นเมืองที่น่าสนใจ ในด้านธุรกิจการจัดประชุม และงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ซึ่งมีความเหมาะกับการเป็นเมืองไมซ์ เมืองไมซ์ หรือ MICE City เป็นเมืองที่มีความพร้อมและศักยภาพในการเป็นจุดหมายปลายทางเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจไมซ์ใน 4 กิจกรรมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Meetings การประชุม โดยอาจจัดประชุมระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ Incentive Travel การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เช่น งานเลี้ยง กิจกรรมสันทนาการ รวมถึงกิจกรรม CSR ซึ่งมีการกำหนดที่พัก โปรแกรมท่องเที่ยว วางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน Convention การประชุมขนาดใหญ่ใช้เวลาหลายวันและมีผู้เข้าร่วมหลายร้อย หรือหลายพันคนจากทั่วโลก โดยส่วนใหญ่เป็นการจัดของสมาคมในระดับนานาชาติ และ Exhibition เป็นงานแสดงสินค้า และนิทรรศการ รวมไปถึงงาน Trade Show , Trade Fair , Trade Expo และงาน Mega Event

          ทั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งผู้ประกอบการในระบบนิเวศน์ไมซ์ การจัดประชุม งานแสดงสินค้า และอีเวนท์ เทศกาล ไปจนถึงกิจกรรมรองรับการเดินทางการท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหาร ตลาด โรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว การเดินทาง และธุรกิจต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยของสถานประกอบการและกิจการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งกลไกกำกับดูแลแบบบูรณาการ เพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐาน เกิดการขับเคลื่อนทั้งระบบอย่างปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่จัดงาน ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยสถานประกอบกิจการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ที่พัก และการท่องเที่ยวทุกแห่งในจังหวัดต้องประเมินตนเองเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) และมาตรฐาน Thai Stop COVID Plus อีกด้วย

ที่มา สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ