อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
03.58
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
03.58
ภาพกิจกรรม
โคราช มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา เหยื่อกราดยิง เพิ่ม อีก 12 ราย จากเงินกองทุนผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี

โคราช มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา เหยื่อกราดยิง เพิ่ม อีก 12 ราย จากเงินกองทุนผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ขณะที่ ตลอด 1 ปี มีทายาทผู้เคราะห์ร้ายที่ทาง จังหวัด ช่วยเหลือ บรรจุ เข้า รับราชการ แล้ว 34 ราย

วันนี้(18กพ.64)ที่ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงและผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี สำหรับการมอบเงินช่วยเหลทอในครั้งนี้ เป็นการมอบเงินช่วยเหลือจากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 เป็นกรณีบาดเจ็บสาหัส จำนวน 3 ราย รายละ 2๐๐,๐๐๐ บา ท กรณีบาดเจ็บไม่สาหัส จำนวน 9 ราย รายละ 1๐๐,๐๐๐ บาท และกรณี

ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย จำนวน 12 ราย รายละ 5,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน 1,56o,๐๐๐ บาท รวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เป็นค่าจัดการศพ จำนวน 1 ราย เงินทุนเยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ค่าวัสดุในการก่อสร้างซ่อมแชมบ้านเรือน เสียหายทั้งหลัง และค่าเครื่องอุปโภค และเครื่องใช้อื่นๆ ที่จำเป็นแก่ครอบครัว กรณี

บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง เป็นเงิน 315,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,875,๐๐๐ บาท

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาขึ้น เมื่อวันที่ 8-9 กุมภพันธ์ 2563 ทำให้มีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ที่ทรัพย์สินได้รับ ความเสียหาย เป็นจำนวนมาก และเกิดเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563

ณ บ้านลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ทำให้มี ผู้เสียชีวิต 1 ราย ทรัพย์สินได้รับความเสียหายทั้งหลัง 1 หลัง นั้น จังหวัดนครราชสีมา ประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วในเบื้องต้น แต่ผู้ประสบภัยยังคงได้รับ ความเดือดร้อนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบสรรณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งครั้งที่ 1 คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เห็นชอบให้ความช่วยเหลือ

กรณีเสียชีวิต จำนวน 27 ราย (ไม่รวมผู้ก่อเหตุและคู่กรณี) รายละ 1,๐๐๐,๐๐๐ บาท กรณีบาดเจ็บสาหัส จำนวน 23 ราย (ไม่รวมผู้ก่อเหตุและคู่กรณี) รายละ 2๐๐,๐๐๐ บาท และกรณีเจ็บไม่สาหัส จำนวน 57 ราย รายละ

1๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,36๐,๐๐๐ บาท

ซึ่งตลอด1ปีที่ผ่านมาทางจังหวัดได้หาเงินกองทุนต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กราดยิงดังกล่าว โดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเข้ารับมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งเป็นกลุ่มที่เพิ่มเติมและทางจังหวัดได้เสนอขอเงินช่วยเหลือ เนื่องจากในช่วงเวลาที่เกิดเหตุไม่มีข้อมูลของผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้ เพราะบางรายรักษาหายก็เดินทางออกนอกพื้นที่กลับภูมิลำเนา ทันที ซึ่งเมื่อทางจังหวัดทราบข้อมูลว่ามีกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจึงประสานขอเงินกองทุนช่วยเหลือจากสำนักนายกรัฐมนตรีทันทีเพื่อเยียวยา กลุ่มนี้น่าจะเป็นสุดท้ายที่ได้รับการช่วยเหลือ หลังจากนี้ทางจังหวัดจะติดตามผู้ที่ยังรักษาไม่หายรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทายาทผู้ประสบเหตุต่อไป ที่ผ่านมาการช่วยเหลือทายาทนั้นเราได้ช่วยเหลือให้บรรจุเข้ารับราชการทหารแล้ว จำนวน 25 ราย ตำรวจ 5 ราย การรถไฟ เป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ราย แต่รอดำเนินต่อเพื่อให้บรรจุเป็น ลูกจ้างประจำ สำหรับทางการศึกษา ได้มีการเสนอให้พิจารณาบรรจุ ให้ความช่วยเหลือแล้ว อย่างน้อย 3 ราย นายวิเชียร กล่าว

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมอื่นๆ