อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
03.17
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
03.17
ภาพกิจกรรม
โคราชแล้งมาแล้ว ผู้ว่าฯ ห่วง 8 อำเภอ นอกเขตชลประทาน สั่งเตรียมรถจ่ายน้ำช่วยเหลือ

 โคราชแล้งมาแล้ว ผู้ว่าฯ ห่วง 8 อำเภอ นอกเขตชลประทาน สั่งเตรียมรถจ่ายน้ำช่วยเหลือ ย้ำ ปชช.ต้องมีน้ำใช้จนถึงฤดูฝนนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ว่า จากการรายงานของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีหมู่บ้านที่จะประสบปัญหาภัยแล้ง ทั้งหมด 55 หมู่บ้าน ใน 8 อำเภอ ซึ่งได้ระดมทั้งเรื่องการสูบน้ำและขุดบ่อบาดาลเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งที่กำลังมาถึง ขณะนี้จากการเตรียมความพร้อม จาก 55 หมู่บ้าน เหลือ หมู่บ้านที่จะต้องเตรียมรถน้ำเข้าไปช่วยเหลือ แจกจ่ายน้ำเนื่องจาก เป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถเจาะบ่อบาดาล ไม่สามารถสูบน้ำมากจากแหล่งอื่นได้ และอยู่นอกเขตชลประทาน 

        ทั้งนี้ 24 หมู่บ้านดังกล่าวได้สั่งการให้มีการจัดเตรียมรถน้ำของ อปท.เตรียมพร้อมไว้แจกจ่ายน้ำเพื่อให้ความช่วยเหลือ หากรถน้ำของ อปท.มีไม่เพียงพอ เตรียมประสานขอรถน้ำจากภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นทหาร ชลประทาน และ ปภ. อย่างไรก็ตามจังหวัดตั้งเป้าไว้ว่า หมู่บ้านทั้ง 24 หมู่บ้านจะต้องมีน้ำอุปโภคบริโภคจนกว่าฝนจะต้อง ในเดือนพฤษภาคม 2564 ในขณะนี้ที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่แต่ละแห่งมีน้ำที่เพียงพอไปตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ ประชาชนในเขตชลประทานจึงไม่น่าเป็นห่วงเท่ากับประชาชนนอกเขตชลประทาน จึงต้องเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา 

เขื่อนลำตะคองมีปริมาณน้ำที่ 317 ล้าน ลบ.ม. จากความจุ 314 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 101 เปอร์เซ็นต์ของความจุ 

เขื่อนลำพระเพลิง มีปริมาณน้ำที่ 139 ล้าน ลบ.ม. จากความจุ 155 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 89 เปอร์เซ็นต์ของความจุ 

เขื่อนมูลบน มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 133 ล้าน ลบ.ม. จากความจุ 141 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 94 เปอร์เซ็นต์ของความจุ 

และ เขื่อนลำแชะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 213 ล้าน ลบ.ม. จากความจุ 275 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 77 เปอร์เซ็นต์ ของความจุ

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210204092640103

ภาพกิจกรรมอื่นๆ