อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
17.37
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
17.37
ข้อมูลพื้นฐาน : โนนแดง

คำขวัญอำเภอ

โนนแดงโอ่งใหญ่ สดใสเฟื่องฟ้า ผ้าขาวม้าพันมิตร
รสเด็ดข้าวหอม งามพร้อมบึงกระรอก

 

เดิมอำเภอโนนแดงเป็นเพียงหมู่บ้านเล็ก ๆ มีลักษณะพื้้นที่่เป็นเนินสููง
ที่่มีต้นไม้แดงขึ้นอยู่ทั่วบริเวณหมู่บ้านจนได้้ชื่อว่า “บ้านโนนแดง” ต่อมาบ้านโนนแดง
ได้ขยายใหญ่ขึ้นเนื่่องจากมีผู้อยู่่อาศัยมากขึ้้น จึงมีการจัดตั้งขึ้นเป็นตำบลโนนแดง
ต่่อมามีการประกาศจัดตั้งเป็นอำเภอโนนแดงในปี พ.ศ. ๒๕๓๖
อำเภอโนนแดง แบ่งพื้้นที่่การปกครองออกเป็น ๕ ตำบล ได้แก่ ดอนยาวใหญ่
โนนตาเถร โนนแดง สำพะเนียง และวังหิน