อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
17.22
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
17.22
ข้อมูลพื้นฐาน : โชคชัย

คำขวัญอำเภอ

ดินด่านเกวียนเลิศล้ำ ประติมากรรมทองเหลืองบ้านบิง
โบราณสถานยอดยิ่งปรางค์พะโค เคี้ยวหมากคำโตปูนแดงบ้านกอก
อร่อยไม่หยอกหมี่กระโทก ด่านกระโทกคือชื่อดั้งเดิม

ความเป็นมาของอำเภอโชคชัย เดิมเป็นด่านเรียกว่า “ด่านกระโทก”
เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกทัพมาต่อสู้กับกองทัพของหมื่นเทพพิพิธ
และได้รับชัยชนะ ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาทางราชการพิจารณาเห็นว่า คำว่า “กระโทก”
มีสำเนียงและความหมายที่ฟังดูไม่เหมาะสม และเพื่อให้รำลึกถึงชัยชนะของ
พระเจ้าตากสินมหาราช ณ ที่แห่งนี้ จึงได้เปลี่ยนนามอำเภอใหม่ว่า “อำเภอโชคชัย”
อำเภอโชคชัย แบ่งพื้้นที่่การปกครองออกเป็น ๑๐ ตำบล ได้แก่ กระโทก
โชคชัย ด่านเกวียน ท่าจะหลุง ท่าลาดขาว ทุ่งอรุณ ท่าอ่าง ท่าเยี่่ยม พลับพลา และ
ละลมใหม่พัฒนา