อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
17.07
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
17.07
ข้อมูลพื้นฐาน : แก้งสนามนาง

คำขวัญอำเภอ

ปลาอร่อย อ้อยหวาน น้ำตาลดี ลำชีสวย รวยน้ำใจ

 

คำว่า “แก้ง” เป็นภาษาอีสาน หมายถึง “แก่งหินกลางลำน้ำ” ในอดีต
บริเวณอำเภอแก้งสนามนางมีพื้นที่ลักษณะเป็นแก่งหินขนาดใหญ่กลางลำน้ำชี
ยามหน้าแล้งน้ำลดเหล่าหนุ่มสาวมักพากันลงเล่นน้ำที่แก่งนี้กันอย่างสนุกสนาน
จึงเรียกชื่อชุมชนนี้ว่า “แก้งสนามนาง” ปัจจุบันเกาะแก่งต่าง ๆ ที่กล่าวมา
ไม่มีให้เห็นกันแล้ว เนื่องจากลำน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
อำเภอแก้งสนามนาง แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น ๕ ตำบล ได้แก่
แก้งสนามนาง โนนสำราญ บึงพะไล บึงสำโรง และสีสุก