อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
18.29
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
18.29
ข้อมูลพื้นฐาน : เมืองยาง

คำขวัญอำเภอ

ข้าวปลาบริบูรณ์ ลำน้ำมูลเรืองรอง
แผ่นดินทองพุทธธรรม เลิศล้ำสามัคคี

อำเภอเมืองยาง ในอดีตเคยเป็นแหล่งที่่ตั้้งถิ่นฐานชุุมชนโบราณสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ เช่น ตามโคกเนิน จะปรากฏหลักฐานทางโบราณคดี 

เช่นการพบเครื่องปั้นดินเผาที่ขุดพบในใจกลางเมืองบ้านเมืองยาง และบ้านกระเบื้องนอก
พบเศษกระเบื้องเครื่องปั้นดินเผาจำนวนมากในเขตชั้นดินลึกเพียงแค่ ๑ เมตร
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้แยกพื้้นที่ตำบลเมืองยาง ตำบลกระเบื้องนอก
ตำบลละหานปลาค้าว และตำบลโนนอุุดม มาตั้งเป็น กิ่่งอำเภอเมืองยาง ขึ้นกับอำเภอ
ชุุมพวง ต่อมาวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ยกฐานะเป็น อำเภอเมืองยาง
อำเภอเมืองยาง แบ่่งพื้นที่การปกครองออกเป็น ๔ ตำบล ได้แก่ กระเบื้องนอก
โนนอุดม เมืองยาง และละหานปลาค้าว