อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
18.11
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
18.11
ข้อมูลพื้นฐาน : เมืองนครราชสีมา

คำขวัญอำเภอ

เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช
ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน

เมืองนครราชสีมา เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่งในอาณาจักรไทย แต่เดิมตั้งอยู่
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ในท้องที่อำเภอสูงเนิน ห่างจากตัวเมืองปัจจุบันประมาณ
๓๑ กิโลเมตร คือ เมือง “โคราช” หรือ “โคราฆะ” กับเมือง “เสมา” ทั้งสองเมือง
ดังกล่าว เคยรุ่งเรืองมากในสมัยขอมแต่ปัจจุบันเป็นเมืองร้าง ตั้งอยู่ริมฝั่งลตะคอง
สมัยกรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างเมืองสำคัญ
ที่อยู่ชายแดนให้มีป้อมปราการจึงให้ย้ายเมืองที่ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน
มาสร้างเมืองที่มีป้อมปราการและคูน้ำล้อมรอบขึ้นใหม่ แล้วเอานามเมืองใหม่ทั้งสอง
ได้แก่ เมืองเสมากับเมืองโคราฆะ มาผูกเป็นนามเมืองใหม่ เรียกว่าเมืองนครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น ๒๓ ตำบล
ได้แก่ โคกกรวด โคกสูง จอหอ ไชยมงคล ตลาด บ้านเกาะ บ้านโพธิ์ ปรุใหญ่
พลกรัง พะเนา พุดซา โพธิ์กลาง มะเริง สี่มุม สุรนารี หนองกระทุ่ม
หนองไข่น้ำ หนองจะบก หนองบัวศาลา หนองไผ่ล้อม หนองระเวียง
หมื่นไวย และหัวทะเล