อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
18.54
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
18.54
ข้อมูลพื้นฐาน : สูงเนิน

คำขวัญอำเภอ

ถิ่นเดิมโคราช พระพุทธไสยาสน์ศิลา ธรรมจักรล้ำค่า ปราสาทหินโบราณ
ส้มโอหวานรสดี ประเพณีกินเข่าค่ำ แดนธรรมวะภูแก้ว

อำเภอสูงเนิน เรียกตามลักษณะภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นที่สูงและเป็นเนิน
เดิมเรียกว่า บ้านสองเนิน เพราะมีเนินติดอยู่สองฟากบึง และมีผู้คนไปตั้งบ้านอยู่เป็น
หมู่บ้านเดียวกัน จึงเรียกว่า บ้านสองเนิน และภายหลังจึงเพี้ยนมาเป็น “สูงเนิน”
บริเวณอำเภอสูงเนิน เดิมเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าของโคราช ๒ เมืองคือ เมืองเสมา
และเมืองโคราฆะปุระ (โคราช) ต่อมามีฐานะเป็นเขตที่ตั้ง อยู่ในการปกครองของ
อำเภอสันเทียะ (อำเภอโนนไทย) จนรัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดให้สร้างทางรถไฟผ่าน
บ้านสูงเนิน ทำให้มีการคมนาคมสะดวก จึงกลายเป็นชุมชนใหญ่ ได้รับการก่อตั้งขึ้น
เป็นอำเภอเรียกว่า อำเภอสูงเนิน เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๔๔
อำเภอสูงเนิน แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น ๑๑ ตำบล ได้แก่ กุดจิก
โคราช โค้งยาง นากลาง โนนค่า บุ่งขี้เหล็ก มะเกลือเก่า มะเกลือใหม่
สูงเนิน เสมา และหนองตะไก้