อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
17.44
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
17.44
ข้อมูลพื้นฐาน : สีดา

คำขวัญอำเภอ

ปรางค์สีดาเมืองโบราณ ตำนานบ่อไก่แก้ว
งามเพริศแพร้วผ้าไหม กุ้มข้าวใหญ่บุญคูณลาน
สืบสานเพลงโคราช ด๊ะดาดขนมไทย

อำเภอสีดา เดิมเป็นตำบลหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบัวใหญ่
และต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศกระทรวงฯ ยกฐานะจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และในวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึง
มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้้นเป็นอำเภอสีดา ที่มาของชื่ออำเภอเนื่องจากหมู่บ้าน
สีดา ตำบลสีดา เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยที่หมู่บ้าน
มีพระปรางค์ตั้งอยู่ ๑ องค์ สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ มีลักษณะ
เป็นปรางค์สมัยขอมองค์เดียว คือ ด้านทิศตะวันออก อีกสามด้านเป็นประตูหลอก
พระปรางค์สีดาแตกต่างจากพระปรางค์สมัยขอมองค์อื่น ๆ ที่ พบในประเทศไทย
จึงนำมาตั้งชื่อว่า อำเภอสีดา
อำเภอสีดา แบ่่งพื้นที่การปกครองออกเป็น ๕ ตำบล ได้แก่ โพนทอง
โนนประดู่ สามเมือง สีดา และหนองตาดใหญ่่