อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
17.53
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
17.53
ข้อมูลพื้นฐาน : เทพารักษ์

คำขวัญอำเภอ

ต้นลำเชียงไกร พืชไร่มากมี ดอยเจดีย์ศรีสง่า
ผาชมภูน่าชม รื่นรมย์ถ้ำเพกา

อำเภอเทพารักษ์เดิมชื่อ “สำนักตะคร้อ” ซึ่งนาม “สำนักตะคร้อ” เป็นสำนัก
ที่พักแรมของผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ต่อมาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่
อำเภอด่านขุนทด เชื่อว่าบริเวณที่ตั้งสำนักตะคร้อมี เทพารักษ์ปกปักษ์รักษาอยู่
จึงควรจะมี การขอเปลี่ยนชื่อเป็น “เทพารักษ์” จนกลายมาเป็นอำเภอเทพารักษ์
ในปัจจุบัน
อำเภอเทพารักษ์์ แบ่่งพื้้นที่่การปกครองย่อยออกเป็น ๔ ตำบล ได้แก่ บึงปรือ
วังยายทอง สำนักตะคร้อ และหนองแวง