อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
17.25
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
17.25
ข้อมูลพื้นฐาน : สีคิ้ว

คำขวัญอำเภอ

นครจันทึก จารึกภาพ ๔,๐๐๐ ปี
สี่เขี้ยวต้นตำนาน คู่บ้านลำตะคอง

 

อำเภอสีคิ้ว เป็นเมืองหน้าด่านในดินแดนแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวไทยที่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ
ของประเทศไทย เดิมอำเภอสีคิ้ว ชื่อว่า “เมืองนครจันทึก” เป็นเมืองอิสระเมืองหนึ่ง
ขึ้นตรงต่อเมืองหลวง มีเจ้าเมืองปกครอง จะตั้งขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานที่มา
ของชื่ออำเภอ ตามความเชื่อของชาวบ้าน คำว่า สีคิ้ว เพี้ยนมาจากชื่อ พญาสีเขียว
ซึ่งเป็นใหญ่ในบริเวณนี้ ชอบกินเนื้อสัตว์และเนื้อคนชาวบ้านจึงร่วมใจกันฆ่าพญาสีเขียว
และบางกระแสเชื่อว่ามาจาก “สี่เขี้ยว” ซึ่งปัจจุบันมีศาลเจ้าพ่อพญาสี่เขี้ยว ทั้งศาล
ของจีนและศาลไทยที่คนสีคิ้วเคารพบูชา
อำเภอสีคิ้ว แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น ๑๒ ตำบล ได้แก่ กฤษณา
กุดน้อย คลองไผ่ ดอนเมือง บ้านหัน มิตรภาพ ลาดบัวขาว วังโรงใหญ่ สีคิ้ว
หนองน้ำใส หนองบัวน้อย และหนองหญ้าขาว