อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
19.00
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
19.00
ข้อมูลพื้นฐาน : พระทองคำ

คำขวัญอำเภอ

นามสามีหญิงกล้า กล้วยน้ำว้าเลิศรส เจริญพรตโบสถ์ไม้
งามวิไลผ้าทอมือ เลื่องลือศิลปิน ถิ่่นนี้พระทองคำ

อำเภอพระทองคำ มีประวัติของที่มาของชื่่ออำเภอ ๒ ประการ

ประการแรก
เนื่องจากสถานที่ตั้งอำเภอพระทองคำอยู่ที่บ้านปะคำ ตำบลสระพระ จึงได้นำคำท้ายของตำบล คือคำว่า ‘’พระ’’ และคำท้ายของหมู่บ้านคือคำว่า “คำ” มารวมกันเป็น “พระคำ ”

แต่เนื่องจากต้องการให้ได้ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นจึงเพิ่ม
คำว่า “ทอง” เข้าไปเป็น “พระทองคำ ”

และประการที่่สอง ตั้งชื่อเพื่่อเป็นอนุสรณ์ แด่บุุคคลสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา

คือ “พระยาปลัดทองคำ”
ซึ่งเป็นสามีของท่านท้าวสุรนารี อำเภอพระทองคำ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกิ่งอำเภอ
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
อำเภอพระทองคำ แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น ๕ ตำบล ได้แก่ ทัพรั้ง
พังเทียม มาบกราด สระพระ และหนองหอย